Of het nu om een incassotraject gaat of een juridisch geschil; persoonlijk contact, korte doorlooptijden en transparante communicatie staan gedurende het hele traject voorop. Wij als juristen van Argus Incasso en Juridische Dienstverlening uit Hardenberg hebben immers
“Uw belang voor ogen”.  

Als uw klant niet betaalt wilt u natuurlijk alsnog graag uw factuur betaald hebben en het liefst op de kortste termijn mogelijk. Wij leveren daarom ook maximale inspanning om in de minnelijke fase uw factuur alsnog betaald te krijgen om daarmee uw ondernemersrisico te beperken, en bij te dragen aan vermindering van uw debiteurenstand.

Lukt dit niet, wordt er in goed overleg met u als opdrachtgever, de volgende stappen bepaalt om uw afnemer alsnog te bewegen om te betalen, waaronder de weg naar de rechter te bewandelen.

Een groot voordeel is dat wanneer een incassotraject uitmondt in een geschil, dezelfde juristen van Argus Incasso en Juridische Dienstverlening u hierin kunnen bijstaan. Wel net zo makkelijk.

Neem vrijblijvend contact met ons op en laat u verder informeren. Wij lichten onze werkwijze graag toe in een persoonlijk gesprek zodat u met andere ogen naar uw incassotraject gaat kijken!